pic

Hollands Buiten,
Provincie Zuid-Holland

De landgoederenzone Zuid-Holland is een prachtig, groen gebied van grote cultuurhistorische waarde in de drukke Randstad. Men gelooft dat het bezoeken en beleven van één van deze parels bijdraagt aan het welzijn van inwoners en bezoekers.

De vraag

Om meer mensen van de landgoederenzone te laten genieten, economische draagkracht te stimuleren én om meer draagvlak te creëren voor behoud, wil men de bekendheid van het gebied vergroten. Aan Human Safari is gevraagd om één centraal merk te ontwikkelen met een eenduidige kernboodschap. 

De opdracht

We hebben de merkpositie gedefinieerd en pay-off, tagline, merkbeeld, merkconcept, merkprogramma en brand guide ontwikkeld. Het nieuwe merk “Hollands Buiten” zal vanaf 2018 officieel gelanceerd worden.

hollands-buiten-kasteel-Duivenvoorde
Merknaam & merkbeeld

De Landgoederenzone Zuid-Holland is een route langs de mooiste landgoederen, kastelen, huizen, parken en buitenplaatsen. Het idee voor een serie beeldmerken is ontstaan vanuit de initialen van Hollands Buiten. De beeldmerken en visuele stijlelementen symboliseren de verbinding tussen de verschillende (geografische) gebieden van Hollands Buiten. Het verrassende aan de visuele identiteit is dat het op een dynamische manier kan worden toegepast, zonder dat de consistentie en herkenbaarheid verloren gaat.

hollands-buiten-logo
Merkconcept & merkprogramma

We proberen diverse doelgroepen te bereiken: 60 plussers, stedelingen, gezinnen met kinderen en bewoners in de directe omgeving. We bereiken hen door print- en digitale media in te zetten. We ondersteunen hen in hun keuzes middels de website en brochures, we bieden ze een rijke ervaring door mobiele apps en informatieborden en houden ze op de hoogte door e-mailings, de website, brieven, merchandise en nog veel meer.

hollands-buiten-campagne
hollands-buiten-print-krant
hollands-buiten-digitaal-website-app.jpeg
hollands-buiten-dag-van-het-kasteel
hollands-buiten-merchandise
hollands-buiten-dag-van-het-kasteel-flyer.jpeg

Share this project:
Share on Pinterest